چگونه لباسهای یک خانم با گریدر از تن وی در آورده می شود

در یکی از برنامه های تفریحی شبکه دولتی رای ایتالیا یک مرد بدون آنکه به همسرش دست بزند در حضور تماشاگران مشتاق، با یک گریدر لباسهای همسرش را از تنش در آورد!

چگونه لباسهای یک خانم با گریدر از تن وی در آورده می شود!؟
/ 0 نظر / 11 بازدید