بازجویی از یک خانوم

بازجویی از یک خانوم جلسه ای که بعد از دو ازدواج ناموفق و هنگامی که با همسر سومش زندگی می کرد ادعا می کند امام زمان بعد از ظهور با او ازدواج خواهد کرد

 این کلیپ رو خودم سانسور نکردم و سانسور شده به دستم رسید.

 

دانلود کلیپ 

/ 0 نظر / 18 بازدید