یک قالب زیبای وبلاگ - جورواجور و همه جور

جورواجور و همه جور


+ یک قالب زیبای وبلاگ

 

 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<title><-Blogtitle-></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta name="description" content="<-Blogtitle-> - <-BlogDescription->">
<meta name="keywords" content="<-Blogtitle->,<-BlogId->, Blog, Weblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs, Blogs">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="<-BlogTitle->" href="<-BlogXmlLink->" />
<style id="pb-style">
body{
 font-family:Tahoma;
 font-size:8pt;
 padding:0px;
 margin:0px;
 background:url('http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bg.gif');
}
a{color:#585743;text-decoration: none}
a:hover{color:#000;text-decoration: none}
.blogdesc {
 font-family:tahoma;
 font-size:11px;
 color:#FAF9F5;
 }
 .blogtitle {
 font-family:"Times New Roman", Times, serif;
 font-size:30px;
 color:#333333;
 font-weight:bold;
}
#page{background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/center.gif) center repeat-y;width:760px}
img{border:none}
#uwrapper {margin:0;padding:0;text-align:center;background-image:url('http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bg2.gif'); background-repeat:repeat-x; background-position-y:top}
#header{height:150px;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/header.jpg) no-repeat; }
#header div{color:#2C2215;font-family:verdana;font-size:21pt;font-weight:bold;text-align:center;padding-top:50px}
#header div p{margin-top:5px;margin-bottom:0px;color:#2C2215;font-family:Tahoma;font-size: 9pt;font-weight:normal;text-align:center;direction:rtl}
#headerb{height:0px}
#content{padding:0px 30px}
#main{float:right;width:500px;text-align:right;overflow:hidden}
#post{
 padding:0 0px;
 text-align:right;
 font-size:9pt;
 font-family:tahoma;
 font-weight: normal;
 color: #333333;
}
#post a{
 color:#684F33;
 text-decoration: none
}
#post a:hover{
 color:#364874;
 text-decoration: none
}

#posttitle{height:40px; background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/posttitle.gif) center no-repeat; text-align:right;font-size:9pt;font-weight:600;direction:rtl;padding-top:19px;padding-right:50px}
#posttitle a {color:#7F633D}
#posttitle a:hover {color:#2C2215}
#postbody{text-align: justify;padding:0px 3px 5px 3;line-height:1.5em;direction:rtl}
#postbody p{margin-top:0px;margin-bottom:0px}
#postbody img{padding:6px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#postdesc{padding-top:15px;padding-right:7px;padding-left:7px;color:#220D00;direction:rtl}
#space{height:20px}
#sidebar{float:left;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/sidebar.gif) no-repeat;width:190px;padding-top:50px;line-height:1.5em;text-align:right}
#mmenu{ine-height: 1.5em;text-align:right;direction:rtl;}
#sidebar ul{font-size:8pt;list-style-type: none;margin: 0px;padding:0 5px 20px 5px}
#sidebar li {font-size:8pt;padding-right:5px;padding-bottom:0px;line-height:1.5em;direction:rtl}
#photo{padding-top:5px;padding-bottom:2px;text-align:center}
#photo img{padding:4px;border-top:1px solid #8E8C8C;border-left:1px solid #8E8C8C;border-bottom:1px solid #8E8C8C;border-right:1px solid #8E8C8C}
#about{text-align: justify;font-size:8pt;padding:10px 7px 20px 7px;color:#585743;direction:rtl}
#feed{margin:0px;padding-bottom:10px;text-align:center}
#custom{width:165px;color:#585743;overflow:auto;margin:10px 0;text-align:center;direction:rtl}
#bottom{height:80px;background:url(http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/bottom.gif) no-repeat;clear:both}
</style>
 
</head>
<body>
<div id=uwrapper>
<div align=center>
<div id=page>
<div id=header><div>
  <span class="blogtitle"><-BlogTitle-></span><br />
  <span class="blogdesc"><-BlogDescription-></span></div></div>
<div id=content>
<div id=main>
<blogpost>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-PostLink->"><-PostTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PostContent-><BlogExtendedPost><br><a href="<-PostLink->">ادامه مطلب</a></BlogExtendedPost></div>
<div id=postdesc><-PostDate->ساعت
 <-PostTime-> توسط <-PostAuthor->
 <BlogComment> نظرات (<-count->) </BlogComment></div>
    <div align="right" dir="rtl" style="padding-top:5px;"> تگ ها:
       <BlogPostTags separator=" و "><a href="<-TagLink->"><-TagName-></a></BlogPostTags>
         </div>
<div id=space></div>
</div>
</blogpost>

<BlogPage>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="<-pageLink->"><-PageTitle-></a></div>
<div id=postbody><-PageContent-> </div>
 <div id=space></div>
</div>
</BlogPage>

<BlogArchivePage>
<div id=post>
<div id=posttitle><a href="#">عناوین مطالب وبلاگ <-blogtitle-></a></div>
<div id=postbody> <BlogArchiveItems>» <a href="<-PostLink->"><-posttitle-></a> :: <-PostDate-><br /></BlogArchiveItems> </div>
 <div id=space></div>
</div>
</BlogArchivePage>

</div>
<div id=sidebar>
<BlogProfile>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/about.gif"></center>
<BlogPhoto><center><img src="<-BlogPhotoLink->" alt="<-BlogAuthor->" /></center><br /></BlogPhoto>
<div id=about> من: <-AboutAuthor-><br />
 <a href="<-ProfileUrl->">پروفایل <-BlogAuthor-></a></div>
</BlogProfile>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/menu.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<li><a href="<-BlogUrl->">صفحه نخست</a></li>
<li><a href="mailto:<-BlogEmail->">پست الکترونیک</a></li>
<BlogEmailBlock><li><a href="<-BlogArchiveLink->">آرشیو مطالب</a></li></BlogEmailBlock>
</ul></div>

<BlogArchiveBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/archive.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogArchive><li><a href="<-ArchiveLink->"><-ArchiveTitle-></a></li></BlogArchive>
</ul>
</div>
</BlogArchiveBlock>

<BlogTagsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/archivem.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogTags><li><a href="<-TagLink->"><-TagName->(<-Tagweight->)</a></li></BlogTags>
</ul>
</div>
</BlogTagsBlock>

<BlogpagesBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/safahat.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<Blogpages><li><a href="<-pageLink->"><-pageTitle-></a></li></Blogpages>
</ul>
</div>
</BlogpagesBlock>

<BlogPreviousItemsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/akhir.gif">
</center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogPreviousItems items="10"><li><a href="<-PostLink->" title="<-PostDate->"><-PostTitle-></a></li></BlogPreviousItems>
</ul>
</div>
</BlogPreviousItemsBlock>


<BlogAuthorsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/nevisandegan.gif">
</center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogAuthors><li><a href="<-AuthorLink->"><-AuthorName-></a></li></BlogAuthors>
</ul>
</div>
</BlogAuthorsBlock>


<BlogFeedShowBlock>
<center><img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/roozane.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogFeedShow><a href="<-ItemUrl->" target="_blank"><-ItemTitle-></a><br /></BlogFeedShow>
<a href="<-FeedUrl->" target="_blank"><strong><-FeedTitle-></strong></a><br />
</ul>
</div>
</BlogFeedShowBlock>

<BlogLinksBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/link.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogLinks><li><a target="_blank" href="<-LinkUrl->"><-LinkTitle-></a></li></BlogLinks>
</ul>
</div>
</BlogLinksBlock>

<BlogSmsBlock>
<center>
<img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/payamak.gif"></center>
<div id=mmenu>
<ul>
<BlogSms><li><-SmsTitle-> .:. <-SmsBody-> </li></BlogSms>
</ul>
</div>
</BlogSmsBlock>


<center>
  <img src="http://www.persianweblog.ir/pb/temp/dastnevis/pics/amaar.gif" />
</center>
 <div id=mmenu>
<p style="text-align:center;padding-left:10px">
 <-persianstat->  By <a href="http://www.persianblog.ir" style="color:#ff5000;font-weight: bold">
persianblog.ir</a><br />
<a style=" width:70px; color: #ffffff; text-decoration: none; font-family: arial; font-size: 8pt; border: 1px solid #ff9955;  background-color: #ff6600" href="<-BlogXmlLink->">&nbsp;RSS FEED&nbsp;</a>
</p>
 </div>
<div id=custom><-BlogCustomHtml-><br />
</div>
</div></div>
<div id=bottom></div>
</div></div>
</body>
<!--  This Template Designed By Mohammad Amin Khadivar - http://amingraph.persianblog.ir -->
</html>

 

 

 

 

نویسنده : عماد ; ساعت ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۳
تگ ها: قالب وبلاگ
    پيام هاي ديگران()   لینکسايت تبادل لينک خودکار فوتبال | پيش بيني با جايزه | اخبارفوتبال | پيش بيني با جايزه | اخبارفوتبال | پيش بيني با جايزه | اخبار